Kebbe-Förlaget · Lo 508, 870 52 NYLAND · Tel: 0612-505 97 · Fax: 0612-505 97 · E-post: kebbe@kebbeforlaget.com

Kontaktinformation... iQ Systems is at your service. Contact us via email or call us toll-free between 9:00am and 5:00pm ET at 1-800-555-1212.

Enter a query to search our site. Note that you can use "*" and "?" as wildcards. Enclosing more than one word in double quotes ("Letterbox") will search for the exact phrase.

 
 

Välkommen till Kebbe-Förlaget!

De älskade böckerna om Kebbe utspelas i den ångermanländska skogs- och jordbruksbygden i en tidsepok från 1890-talet och framåt. Det är folklivsskildring när den är som bäst; genom historier med humor, hjärta och spänning får vi en inblick i livet förr och kan följa Kebbe Filur och människorna omkring honom genom livets med- och motgångar. Alla böckerna kan läsas fristående.

Författaren, Sten Johansson, hade under tjugotalet år en veckokrönika i lokaltidningarna Västernorrlands Allehanda och Nya Norrland. Det blev över 850 krönikor, vilka handlade om DJUR-NATUR-JAKT-FISKE.

Men där togs ofta upp miljöaspekter om kalhyggen, försurningen av våra sjöar och myrmarker, contortatallen diskuterades, älgarrendenas oftast orimliga förutsättningar, för den lille arrendatorn mot de stora bolagens krav.

Läsarna hade varje vecka möjlighet att framföra sina synpunkter inom krönikans ram. Ville de vara anonyma av skräck för repressalier från något bolag, fick de naturligtvis vara anonyma.

2003 fick författaren Sten Johansson Kramfors kommuns kulturpris, som den förste författaren.

2006 utsågs Kebbeförlaget och Sten Johansson till Årets Soloföretagare i Kramfors.

2007 firar författaren 30-årsjubileum, Kebbeförlaget sitt 25:e år.

Samtliga böcker finns inlästa för synskadade och kan lånas på våra folkbibliotek. De lånas ofta, liksom de övriga böckerna. I förfjol var det omkring 25 000 tusen boklån av Kebbeböckerna.

Författaren Sten Johansson
Sten Johansson

Författaren Sten Johansson är utbildad folkskollärare, arbetade dessförinnan i sex år med olika yrken, som bl.a. skogsarbetare, industriarbetare och skolvaktmästare. Hans huvudintressen är jakt, fiske, fotografering och travsport, där han suttit som styrelseledamot i Ådalens Travsällskap vid Dannero travbana, även en viss tid som vice ordförande.

Vidare driver han två mindre jordbruk vid den sjö som han skriver om, och åker runt och berättar ur sina böcker och sjunger till eget gitarrackompan-jemang vid olika tillställningar. Recensioner från hela Sverige har till överväldigande del varit positiva genom åren.

Bibliotek från norr till söder beställer böckerna och Kebbe-förlaget ligger högt när det gäller inköp från Sveriges bibliotek.